Aktívna účasť

ABSTRAKT (názov príspevku veľkými písmenami)

Priezvisko, meno, e-mail – autora
Priezvisko, meno – spoluautorov
Pracovisko, Meno – autora
Pracovisko, Meno – spoluautorov
Názov
Cieľ
Materiál a metodika
Výsledky
Záver
Kľúčové slová (3)

Formát

MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Rozsah

250 slov

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov odovzdali najneskôr do 31. augusta 2020 elektronicky na webovej stránke.