Informácie

Usporiadateľ kongresu

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Očné oddelenie UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice 

Predseda organizačného výboru 

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Organizačný výbor

MUDr. Barbora Horváthová

MUDr. Danica Jonecová

MUDr. Marcela Miňová

MUDr. Magdaléna Fejková

MUDr. Marianna Šimková  

MUDr. Michaela Lipnická

MUDr. Pavol Kalanin

Organizačné zabezpečenie

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Bc. Ivana Čižmárová

Mobil: +421 905 674 562

e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Miesto a dátum konania

Hotel DoubleTree by Hilton, Košice 

Hlavná 1, 

30.9 – 2. 10. 2021 Hotel DoubleTree by Hilton

Predbežný program kongresu

30. 9. 2021 - Štvrtok
17.00 – 19.00 -  Registrácia
od 17.00 - Zasadnutie výboru
 
1. 10. 2021  Piatok  
7.00 - 17.00 - Registrácia
9.00 - 18.00 - Odborný program
20.00 - Diskusný večer, Dom umenia
 
2. 10. 2021 Sobota
8.00 - 12.00 - Registrácia
9.00 - 12.00 - Odborný program

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický – bez tlmočenia

Registrácia

30. 09. 2021     17.00 – 19.00 hod.                                               

01. 10. 2021     07.00 -  17.00 hod.

02. 10. 2021     08.00 -  12.00 hod.

Spoločenské sály Symphony I., Symphony II.

Registračné poplatky 


do 15.8.2021
od 15.8.2021 a na mieste
Členovia SOS a ČOS
70 €
90 €
Nečlenovia SOS a ČOS
110 €
130 €
Aktívna účasť (1. prednášajúci)
35 €
45 €
Nepracujúci dôchodcovia
10 €
15 €

Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup do kongresových a výstavných priestorov, kongresové materiály a potvrdenie o účasti.

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.ocnykongreskosice2020.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

Aktívna účasť a pokyny pre autorov

Trvanie prednášky je max. 7 min., vyžiadaná prednáška

podľa dohody, striktne dodržiavať čas

Odovzdávanie prezentácií technikom  je možné 1 hod.

pred začiatkom bloku  na vyhradenom mieste

Podmienkou aktívnej účasti je zaslanie štruktúrovaného abstraktu(autor- autori, pracovisko-pracoviská, názov, cieľ, materiál a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová (3), v rozsahu 250 slov). Bez zaslania abstraktu nebude prezentácia prijatá a zaradená do programu.

ABSTRAKT (názov príspevku veľkými písmenami)

Priezvisko, meno, e-mail – autora

Priezvisko, meno – spoluautorov

Pracovisko, Meno – autora

Pracovisko, Meno – spoluautorov

Názov

Cieľ

Materiál a metodika

Výsledky

Záver

Kľúčové slová

Formát

MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov odovzdali najneskôr do 31. augusta 2020 elektronicky na webovej stránke.

Dôležité termíny

Prihláška k aktívnej účasti - do 30. 6. 2021 

Abstrakt - do 30. 6. 2021

Zvýhodnený  registračný poplatok - do 15. 8. 2021

Aktívna účasť, podmienka zaslania abstraktu do: 30.6.2021 online cez web stránku: www.ocnykongreskosice2020.sk

Prihlášky na pasívnu účasť so zvýhodneným poplatkom: do 15. 8. 2021 online cez web stránku: www.ocnykongreskosice2020.sk

Telefonické prihlásenie sa na podujatie nebude akceptované.

Kredity

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditným hodnotením.

Stravovanie

V priebehu kongresu je pre registrovaných účastníkov

v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton zaistené priebežné občerstvenie  a obed.

Poplatky

Obed 01.10.2021
10,00 €
Vstupenka  Diskusný večer 01.10.2021
30,00 €

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice


JednolôžkováDvojlôžková
Hotel Hilton - OBSADENÝ
115,00 €
135,00 €
Hotel Gloria Palace
72,00 €
80,00 €
Horse Inn
70,00 €
90,00 €
Hotel Bristol
99,00 €
120,00 €
Hotel Yasmin
116,00 €
123,00 €
Hotel Aréna
72,00 €
89,00 €
Hotel Teledom
54,00 €
69,00 €

Ivana Čižmárová

Mobil: +421 905 674 562

Email: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do 05. 08. 2021

Ubytovanie je v termíne od 30.9. – 02. 10. 2021