Informácia sestry


Výbor sekcie spolu s organizátormi konferencie po kompletnom zvážení odsúhlasili zrušenie konferencie pre tento rok z dôvodu rešpektovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 .

 

 

Miesto konania:  Spoločenský pavilón,

      Trieda SNP 61, 040 11 Košice - mestská časť Západ

 

Termín konferencie:  16. – 17.10.2020

 

Zodpovedný organizátor konferencie -  Mgr. Sedláková Jana, predseda sekcie

Mgr. Mazáková Drahomíra, vedúca sestra Očného oddelenia UN L.P, Rastislavova 43, Košice

 

                     

V prípade otázok sme Vám k dispozícii.

 

 

                                                                 

S pozdravom                                                                         

 

 

Mgr. Sedláková Jana

                                                                                                          Predseda Sekcie sestier

                                                                                              pracujúcich v oftalmológii


Žiadosť o zrušenie konferencie