Súčasťou podujatia budú aj XIV. pracovné dni ambulantných oftalmológov. Registrácia na aktívnu účasť predĺžená do 31.8.2020.

Registrácia na kongres