Informácie

Usporiadateľ kongresu

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Očné oddelenie UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice 

Predseda organizačného výboru 

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Organizačný výbor

MUDr. Barbora Horváthová

MUDr. Danica Jonecová

MUDr. Marcela Miňová

MUDr. Magdaléna Fejková

MUDr. Marianna Šimková  

MUDr. Michaela Lipnická

MUDr. Pavol Kalanin

MUDr. Zuzana Šillová FEBO

Organizačné zabezpečenie

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Bc. Ivana Čižmárová

Mobil: +421 905 674 562

e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Miesto a dátum konania

Hotel DoubleTree by Hilton, Košice 

Hlavná 1, 

30.9. – 02. 10. 2021, Hotel DoubleTree by Hilton

Forma kongresu

hybridná

Predbežný program kongresu

30.9. 2021 Štvrtok

17:00 - Zasadnutie výboru

Firmené sympóziá

1. 10. 2021  Piatok

7.00 - 18.00 - Registrácia

9.00 - 18.00 - Odborný program

2. 10. 2021 Sobota

8.00 - 10.00 - Registrácia

9.00 - 12.00 - Odborný program

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický – bez tlmočenia

Registračné poplatky 


do 15.9.2021
od  15.9.2021 a na mieste
Členovia SOS a ČOS
70 €90 €
Nečlenovia SOS a ČOS
110 €
130 €
Aktívna účasť (1. prednášajúci)
50 €
50 €
Nepracujúci dôchodcovia
10 €
15 €

Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH.

SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.ocnykongreskosice2020.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. V prípade, že si zvolíte online formu účasti, prosíme uhradiť registračný poplatok najneskôr do 22.9.2021.


Aktívna účasť a pokyny pre autorov

Podmienkou účasti je prihlásenie prezentácie a zaslanie abstraktu a zaslanie videa.

PRIHLÁSENÍM PREZENTÁCIE DÁVATE SÚHLAS S JEJ ZVEREJNENÍM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE.

Prezentácia prezenčne alebo online

Trvanie prednášky je max. 7 min., vyžiadaná prednáška podľa dohody, striktne dodržiavať čas. 

E- poster

  1. Maximálna dĺžka videa 5 min.
  2. Maximálna veľkosť videa 1 GB
  3. Formát videa AVI alebo MP4 (preferovaný video kodek – H.264 + MP3)
  4. Zasielanie prostredníctvom služby uschovna.sk. Cieľový email zadajte: ivana.cizmarova@progress.eu.sk 

Podmienkou aktívnej účasti  (prezentácie aj e-poster) je zaslanie štruktúrovaného abstraktu (autor- autori, pracovisko-pracoviská, názov, cieľ, materiál a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová (3), v rozsahu 250 slov). Bez zaslania abstraktu nebude prezentácia prijatá a zaradená do programu.

ABSTRAKT (názov príspevku veľkými písmenami)
Priezvisko, meno, e-mail – autora
Priezvisko, meno – spoluautorov
Pracovisko, Meno – autora
Pracovisko, Meno – spoluautorov
Názov
Cieľ
Materiál a metodika
Výsledky
Záver
Kľúčové slová

Formát
MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov odovzdali najneskôr do 31. júla 2021 elektronicky na webovej stránke: www.ocnykongreskosice2020.sk

Predĺžená možnosť prihlásenia na aktívnu účasť do 15.8.2021.

Dôležité termíny

Prihláška k aktívnej účasti - do 15. 8. 2021 online cez web stránku: www.ocnykongreskosice2020.sk

Abstrakt, e-poster - do 15. 8. 2021

Prihlášky na pasívnu účasť so zvýhodneným poplatkom do 15. 9. 2021 online cez web stránku: www.ocnykongreskosice2020.sk

Telefonické prihlásenie sa na podujatie nebude akceptované.

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ivana Čižmárová, Mobil: +421 905 674 562
email: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk


Jednolôžková

Dvojlôžková
(jedna osoba)

Dvojlôžková
(dve osoby)
Hotel Hilton
115,00 € 
135,00 € 
135,00 € 
Gloria Palace 
72,00 € 
80,00 € 
80,00 € 
Horse Inn
70,00 € 
83,00 € 
90,00 € 
Hotel Bristol
99,00 € 
120,00 € 
120,00 € 
Hotel Yasmin116,00 € 
123,00 € 
123,00 € 
Hotel Aréna-72,00 € 
89,00 € 
Hotel Teledom54,00 € 
69,00 € 
69,00 € 
Hotel Košice89,00 € 
99,00 € 
99,00 € 

Ďalšie poplatky

Obed 01.10.2021
10,00 € 
Mestský poplatok
1,50 € / noc


Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do 05. 8. 2021

Ubytovanie je v termíne od 30.9. – 02. 10. 2021.